Projekt 8.1

Dnia 13 sierpnia 2013 r. rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy usług informatycznych w zakresie: opracowania portalu internetowego do obsługi gier miejskich, budowy kreatora gier miejskich wraz z aplikacjami mobilnymi, opracowania szaty graficznej portalu oraz aplikacji a także usługi powdrożeniowej w zakresie optymalizacji systemu.

W związku z rozstrzygnięciem Zamawiający udzieli zamówienia Firmie MobileMS Sp. z o.o.z Łodzi.
Uzasadnienie: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w zapytaniu ofertowym, a zaoferowana kwota mieści się w kwocie posiadanej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Dokumenty:
protokół z rozstrzygnięcia_1-ZP 8.1-2013

Informacji na temat realizowanego projektu udziela:
Anna Tomczak- Kierownik projektu
tel.: 608 403 610
e-mail: atomczak@e-habitat.pl

Przydatne linki:
http://www.poig.gov.pl/ – strona Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
http://www.mrr.gov.pl/ – strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
http://parp.gov.pl/index/ – strona Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
http://www.fund.org.pl/ – strona Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa mazowieckiego

 

UE

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ !
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Nasz pokój zagadek


Kontakt

ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o.

ul. Modzelewskiego 37 lok U6
02-679 Warszawa

Tel: +48 602 893 108
e-mail: kontakt@zebraprojekt.pl