Przebicie! (17.09.2012)

„W dniu 9.IX.1939 r grupa wojsk polskich różnego rodzaju broni, znajdująca się w lesie zaleskim, oddalonym od Piaseczna o 1 km, chcąc przedostać się do Warszawy w porze nocnej stoczyła bój z Niemcami na terenie m. Piaseczna, które było częściowo zajęte przez Niemców. Spalonych zostało dwa samochody niemieckie z benzyną i 3-ch Niemców, kilkunastu żołnierzy niemieckich i jeden oficer zostało zabitych. Z uwagi na przeważające liczbowo i technicznie siły niemieckie – grupa polska została rozbita, część żołnierzy polskich korzystając z pory nocnej zdołała ukryć się w przebraniach cywilnych w okolicach Piaseczne, pozostawiając sprzęt wojskowy, jak powózki, broń ręczną i 2 armaty polowe. Polacy ponieśli straty w kilku zabitych żołnierzach i 1 oficerze.” (Włodzimierz Bagieński, Szkice z dziejów miasta Piaseczna).

Kilka dni później odnaleziono w jednym z mieszkań rannego polskiego oficera będącego w posiadaniu ważnych dokumentów dotyczących obronności stolicy. Z jego relacji wynikało, że jest jeszcze kilka innych informacji, które powinien otrzymać generał Walerian Czuma dowodzący obroną Warszawy.
– Zapewne mają je ze sobą żołnierze ukrywający się w mieście – mówił oficer słabym głosem.
– Należy działać – zgromadzeni w pokoju kiwali głowami i patrzyli po sobie.
– Należy działać! – powtórzył ktoś z głębi sali – należy, należy… szeptali między sobą.
– Ja pójdę! – głowy wszystkich skierowały się natychmiast na kędzierzawego chłopaka w jasnej koszuli – dam radę, przebiję się do Warszawy.
Zgromadzeni w ciasnej izbie odetchnęli z ulgą.

Typ gry: dla uczniów szkół w Piasecznie

Termin gry: 17.09.2012

 

Nasz pokój zagadek


Kontakt

ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o.

ul. Modzelewskiego 37 lok U6
02-679 Warszawa

Tel: +48 602 893 108
e-mail: kontakt@zebraprojekt.pl