19
Wrz

Wnoszę projekt ustawy! (5.09.2014)

Legislacja, absolutorium, reasumpcja, konstytucja… Trudne słowa, zawiłe procesy, ale temat dotyczący każdego z nas – tworzenie prawa.

Muzeum Historii Polski i Senat RP postawił przed nami wyzwanie wytłumaczenia procesu legislacyjnego poprzez grę miejską.

Zrozumieć prawo

20140905_102009 Podczas pracy nad grą staraliśmy się dotrzeć do sedna, do idei demokratycznej drzemiącej za każdym z elementów procesu legislacyjnego. Czym właściwie jest głosowanie? Czy to końcowy akt ścierania się poglądów? Czym jest sprawdzanie poprawności ustawy przez Senat? Czy to dopasowanie treści ustawy do poprawnych schematów? A czy budowanie ustawy możemy odnieść do budowy z klocków konstrukcji o stabilnych fundamentach?

Po przeprowadzeniu takiego procesu myślowego byliśmy gotowi do przedstawienia w symboliczny, ciekawy i zrozumiały sposób poszczególnych etapów tworzenia prawa w Polsce.

 

Głosowanie bulami

Terenem gry stał się park im. Rydza – Śmigłego w Warszawie. Gracze w grupach około 10 osobowych poruszali się między 20140905_111255stanowiskami od Inicjatywy ustawodawczej do Decyzji Prezydenta i Opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw. W każdym punkcie wspólnie wykonywali aktywność nawiązującą do kolejnego etapu procesu legislacyjnego.

Postawiliśmy na grupowe aktywności, by zintegrować uczestników i wytworzyć w nich poczucie wspólnej misji doprowadzenia do opublikowania ustawy, którą wybrali na początku rozgrywki.

Ciekawym posunięciem było wykorzystanie aktorów na jednym z punktów. Odgrywali oni role doradców Prezydenta, których trzeba było przekonać do słuszności i ważności ustawy, z którą gracze podróżowali przez proces legislacyjny. Interakcja z aktorami pobudzała do myślenia i uczyła prowadzenia argumentacji.

Gra została wykonana na zamówienie Muzeum Historii Polski i Senatu RP.

 Nasz pokój zagadek


Kontakt

ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o.

ul. Modzelewskiego 37 lok U6
02-679 Warszawa

Tel: +48 602 893 108
e-mail: kontakt@zebraprojekt.pl