15
Kwi

Jan Karski – misja 1942

Zapadła  decyzja. Miałem zostać wysłany do Londynu. Moim zadaniem w tej misji było przekazanie jak najszerszej wiedzy na temat działalności Podziemia. Miałem składać raporty polskiemu rządowi na wychodźstwie, przedstawicielom stronnictw politycznych, jak też władzom brytyjskim i tamtejszej opinii publicznej, jeżeli będzie taka możliwość. Nie wykluczano  także mego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, gdyby wymagała tego sytuacja.

J. KARSKI

Ruszamy tropem Jana Karskiego podczas jego misji z 1942 roku!

Gra we współpracy z Muzeum Historii Polski

Typ gry: zamknięta

Autorzy ZebraProjekt:

Antoni Mirosław

Michał Narzelski

Piotr Wiśnioch


Termin: 18.04.2012 | Warszawa

źródło fotografi: www.muzhp.pl